จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

ฝากชื่อและที่อยู่ไว้กับเราและข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ

The Royal Paradise Hotel & Spa The Royal Paradise Hotel & Spa The Royal Paradise Hotel & Spa The Royal Paradise Hotel & Spa The Royal Paradise Hotel & Spa
Check in :
Night :
Promotion Code
 • Best rate & More Benefit

  Best rate & More Benefit
  for stay 1 Apr – 31 Oct 14.

  Promotion Benefits

  • Minimum stay 3 Night Get Cash Voucher 300 THB/room for use at hotel outlet.
  • Consecutive every 3 Night get cash voucher 300 THB/room.
  • This benefit cannot combine with other promotion.


 • EARLY BOOKING 40% OFF

  EARLY BOOKING SAVE UP TO 40% OFF
  1 Nov 14 – 31 Mar 15.
  Booking Now – 31 May 14.
  Early Booking save up to 40%

  Early Booking save up to 40%
  Remark : Blackout period may apply and subject to room available.


 • Best rate & More Benefit

  Best rate & More Benefit
  for stay 1 Apr – 31 Oct 14.

  Promotion Benefits

  • Minimum stay 3 Night Get Cash Voucher 300 THB/room for use at hotel outlet.
  • Consecutive every 3 Night get cash voucher 300 THB/room.
  • This benefit cannot combine with other promotion.


 • EARLY BOOKING 40% OFF

  EARLY BOOKING SAVE UP TO 40% OFF
  1 Nov 14 – 31 Mar 15.
  Booking Now – 31 May 14.
  Early Booking save up to 40%

  Early Booking save up to 40%
  Remark : Blackout period may apply and subject to room available.


 • Best rate & More Benefit

  Best rate & More Benefit
  for stay 1 Apr – 31 Oct 14.

  Promotion Benefits

  • Minimum stay 3 Night Get Cash Voucher 300 THB/room for use at hotel outlet.
  • Consecutive every 3 Night get cash voucher 300 THB/room.
  • This benefit cannot combine with other promotion.


 • EARLY BOOKING 40% OFF

  EARLY BOOKING SAVE UP TO 40% OFF
  1 Nov 14 – 31 Mar 15.
  Booking Now – 31 May 14.
  Early Booking save up to 40%

  Early Booking save up to 40%
  Remark : Blackout period may apply and subject to room available.


ุณสมบัติของห้องจัดงาน

  ห้องเดอะรอยัลพาราไดซ์
แกรนด์บอลรูม
ห้องแกรนด์บอลรูม
เอ, บี, ซีและดี
แบบเธียร์เตอร์ 400 80
แบบคลาสรูม 250 60
แบบรูปตัวยู ตามสัดส่วนห้อง 35
แบบห้องประชุม ตามสัดส่วนห้อง 150
แบบงานเลี้ยงรับรอง 500 150
แบบบุฟเฟต์ 250 50
แบบงานจัดเลี้ยง 250 40
แบบรูม (Room) 250 60
แบบบอร์ด (Board) 200 150

ห้องจัดงาน ความสูงขางเพดาน ขนาดห้อง พื้นที่ภายใน
เมตร ฟุต เมตร ฟุต ตาราง/ เมตร ตาราง/ ฟุต
ห้องเดอะรอยัล พาราไดซ์แกรนด์ บอลรูม 6.4 21.3 17 X 32 56.6 X 106.56 544 5,936

ห้องแกรนด์บอลรูม
เอ, บี, ซีและดี

6.4 21.3 17 x 8 56.6 x 86.64 136 452.88

facebook twitter tripadvisor flickr google plus youtube

อุปกรณ์ฉายภาพ

คุณสมบัติของห้องจัดงาน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

Copyright © 2012 The Royal Paradise Hotel & Spa ( Patong Hotel )

| | by Phuket Resort