จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

ฝากชื่อและที่อยู่ไว้กับเราและข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ

The Royal Paradise Hotel & Spa The Royal Paradise Hotel & Spa The Royal Paradise Hotel & Spa The Royal Paradise Hotel & Spa The Royal Paradise Hotel & Spa
Check in :
Night :
Promotion Code
 • Best rate & More Benefit

  Best rate & More Benefit
  for stay 1 Apr – 31 Oct 14.

  Promotion Benefits

  • Minimum stay 3 Night Get Cash Voucher 300 THB/room for use at hotel outlet.
  • Consecutive every 3 Night get cash voucher 300 THB/room.
  • This benefit cannot combine with other promotion.


 • EARLY BOOKING 40% OFF

  EARLY BOOKING SAVE UP TO 40% OFF
  1 Nov 14 – 31 Mar 15.
  Booking Now – 31 May 14.
  Early Booking save up to 40%

  Early Booking save up to 40%
  Remark : Blackout period may apply and subject to room available.


 • Best rate & More Benefit

  Best rate & More Benefit
  for stay 1 Apr – 31 Oct 14.

  Promotion Benefits

  • Minimum stay 3 Night Get Cash Voucher 300 THB/room for use at hotel outlet.
  • Consecutive every 3 Night get cash voucher 300 THB/room.
  • This benefit cannot combine with other promotion.


 • EARLY BOOKING 40% OFF

  EARLY BOOKING SAVE UP TO 40% OFF
  1 Nov 14 – 31 Mar 15.
  Booking Now – 31 May 14.
  Early Booking save up to 40%

  Early Booking save up to 40%
  Remark : Blackout period may apply and subject to room available.


 • Best rate & More Benefit

  Best rate & More Benefit
  for stay 1 Apr – 31 Oct 14.

  Promotion Benefits

  • Minimum stay 3 Night Get Cash Voucher 300 THB/room for use at hotel outlet.
  • Consecutive every 3 Night get cash voucher 300 THB/room.
  • This benefit cannot combine with other promotion.


 • EARLY BOOKING 40% OFF

  EARLY BOOKING SAVE UP TO 40% OFF
  1 Nov 14 – 31 Mar 15.
  Booking Now – 31 May 14.
  Early Booking save up to 40%

  Early Booking save up to 40%
  Remark : Blackout period may apply and subject to room available.


านประชุมและานจัดเลี้ยง

ระบบจัดการเสียงและอุปกรณ์ต่าง ๆ

 • ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ
 • ไมโครโฟนยืน
 • เครื่องบันทึกเสียง
 • ไมโครโฟนลอยแบบหนีบ
 • เครื่องขยายเสียงไมโครโฟนแบบไร้สาย
 • เครื่องปรับความถี่เสียง
 • เครื่องปรับแต่งเสียงหรือมิกเซอร์แบบ 12 & 24 inputs
 • ลำโพงเพดาน

ทัศนูปกรณ์

 • ที่ชี้เลเซอร์อินฟราเรด
 • จอแบบตั้งยืนขนาด 245x245 ซม.
 • จอแขวนเพดานขนาด 300 x 380ซม.
 • กระดานตั้งพื้นหรือกระดานฟลิปชาร์ต
 • กระดานไวท์บอร์ด
 • บอร์ดจัดแสดงข้อมูล
 • แท่นยืนบรรยายหรือแท่นอ่าน
 • กระดาษจดและปากกา
 • คู่สายโทรศัพท์

อุปกรณ์จัดการภาพและเสียง

 • จอโทรทัศน์แบบแอลซีดี/ระบบ PAL/NTSC/PC IN/PC/DVI AUDIO IN/HDMI IN
 • เครื่องเล่นวิดีโอแบบ VHS รับสัญญาณได้หลายระบบ
 • กล้องถ่ายวิดีโอ/ระบบ VHS/PAL
 • กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมช่างมืออาชีพ
 • วีดิทัศน์

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจ

 • บริการโทรทางไกลและโทรไปต่างประเทศ
 • บริการส่งแฟกซ์
 • บริการพิมพ์งาน
 • บริการพรินท์เอกสาร
 • บริการถ่ายเอกสาร
 • บริการถ่ายแผ่นใส
 • บริการสแกน
 • บริการคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแบบพกพา
 • บริการพรินท์สีจากเครื่องอิงค์เจ็ทหรือเลเซอร์แบบซอร์ทเตอร์และฟีดเดอร์

facebook twitter tripadvisor flickr google plus youtube

อุปกรณ์ฉายภาพ

คุณสมบัติของห้องจัดงาน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

Copyright © 2012 The Royal Paradise Hotel & Spa ( Patong Hotel )

| | by Phuket Resort